Harbiye 1995'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Detaylar

HAKKIMIZDA

Harbiye 1995'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği; Atatürk ilke ve inkılaplarına, laik ve demokratik Cumhuriyet değerlerine daima ve her koşulda sahip çıkan, bilimselliği, çağdaşlığı ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak; Üyeleri arasında irtibatı sağlamak; sevgi ve saygı bağlarını güçlendirmek, sosyal, kültürel, ekonomik, eğitim ve sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği imkânlarını artırmak amacı ile kurulmuştur.


62 Faal Üye
4 Etkinlik
28 Duyuru